Privacybeleid

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Patisserie De Keyser. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Patisserie De Keyser enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Patisserie De Keyser kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Patisserie De Keyser. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie,   aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Patisserie De Keyser is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie De Keyser. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.                               

 

Uw privacy

Toepassing

Uw privacy is van toepassing op alle communicaties (via onder andere post, telefoon, gsm of e-mail) van Patisserie De Keyser.

1. Beheer van de gegevensdatabanken:

Alle persoonsgegevens worden beheerd door BV Reynier, Brusselsestraat 29, 9200 Dendermonde. Binnen Patisserie De Keyser zijn de gegevens enkel toegankelijk voor verantwoordelijken van de klantenlijst.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. We behandelen uw gegevens vertrouwelijke informatie.                                   

2. Welke gegevens worden verwerkt?

2.1. Gegevens van particuliere klanten:

Onder persoonsgegevens verstaan we:contactgegevens, zoals adres, e-mailadres, telefoon-, gsm- of faxnummer andere persoonsgegevens: gegevens over uw beroep, interesses enz.                                     

We verzamelen deze gegevens onder meer via:een formulier om folders aan te vragen een actie waarbij we het adres vragen (bv. kortingskaart)de internetsite.Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. 

Aankoop- en doorklikgegevens: Wanneer u een e-mail van ons krijgt, kunnen we uw doorklikgegevens verzamelen. Dit laat ons toe om, op basis van uw profiel, u doeltreffender te informeren over voordelen die voor u   interessant kunnen zijn.

Met deze gegevens kunnen we u naast de algemene informatie nog gerichter voordelen bezorgen op basis van uw profiel. Door doelgericht klanten aan te spreken kunnen we nog beter overcommunicatie vermijden, hebben we minder kosten en verspillen we nog minder papier. Anderzijds bieden we de klant bijkomende voordelen, waarvan we op basis van zijn aankoop- en doorklikgegevens denken dat hij er iets aan heeft.

Zo kunnen we bijvoorbeeld alle chocoladeliefhebbers opzoeken op basis van de specifieke klantenprofielen. In dat geval kunnen we hen specifiek over chocolade informeren, nieuwe aanbiedingen doen en bijkomende kortingen geven.

U kiest zelf of u van die supplementaire aanbiedingen wilt profiteren. Om u die aanbiedingen te sturen, registreren we uw gegevens tijdelijk in onze Interesselijst klanten. Wilt u dit niet, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven.

2.2. Gegevens van professionele klanten en prospecten:(B2B)

Onder professionele klanten verstaan we klanten die hun aankopen bij - BV Reynier doen in het kader van hun professionele activiteit. Onder prospecten verstaan we potentiële klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.

Onder gegevens verstaan we voor onze professionele klanten en   prospecten, naast de gegevens vermeld in 2.1., ook nog de volgende gegevens:

  • contactpersonen (naam, functie                                     

  • vennoten, partners in de zaak, medewerkers

  • andere bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer of ondernemingsnummer

  • mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten tegemoet kunnen komen.

Om actief nieuwe klanten te kunnen werven, houden we niet alleen de gegevens over uw bedrijf bij die u ons doorgeeft, maar verzamelen we ook gegevens via externe kanalen,   waaronder adressenbeheerders. Telkens we die gegevens in onze klantenlijst registreren, brengen we u daarvan op de hoogte. U hebt dan de mogelijkheid om uw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te gebruiken.

3. Internet:

Bij uw internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde cookies. Dit zijn stukjes informatie die op uw harde schijf worden geplaatst als u naar onze website surft.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

  • Cookies om een gesprek te kunnen aanknopen tussen u en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van uw bezoek aan onze site

  • Cookies om uw surfcomfort te verhogen.

  • Deze cookies laten ons ook toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren. Dit gaat onder meer over, de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken.

4. Het doel van het verzamelen van uw gegevens:

Zodra we uw gegevens in onze klantenlijst hebben genoteerd, krijgt u regelmatig onze informatie thuisbezorgd. Indien u dit wenst, sturen we u ook onze informatie via e-mail. We verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken en om u, indien gewenst, informatie van patisserie De Keyser te bezorgen.

Met de bedoeling om een mogelijke samenwerking uit te bouwen, houden we onze professionele klanten graag op de hoogte van onze specifieke diensten en acties voor bedrijven.

Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden om u sporadisch uit te nodigen voor deelname aan algemene of specifieke marktonderzoeken, uitgevoerd door de bv Reynier zelf of door externen in opdracht van de Bv Reynier.

5. U beslist zelf wat er met uw gegevens gebeurt:

Om u onze communicaties te bezorgen, hebben we uw adres en/of e-mailadres nodig. U bepaalt zelf of u verdere gegevens over beroep, interesses e.d. doorgeeft.

Wat betreft onze professionele klanten en prospecten verzamelen we gegevens over bedrijven via externe kanalen (waaronder adressenbeheerders), zoals toegelicht onder 2.2. Indien u dat wenst, kunt u deze gegevens te allen tijde opvragen. 

Ook  kunt u op elk moment uw gegevens, die we in onze klantenlijst bewaren, opvragen, verbeteren of wijzigen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. We engageren ons ertoe uw vraag onmiddellijk uit te voeren. 

6. Uitschrijven:

Zich uitschrijven kan op verschillende niveaus:

  • Communicatie op basis van aankoop- en doorklikgegevens: het volstaat om dit schriftelijk te vragen. We garanderen dan dat u geen gerichte communicatie meer krijgt op basis van uw aankoop- en doorklikgegevens.

  • Communicatie via e-mail: u krijgt de mogelijkheid om u uit te schrijven bij elke e-mail die u van ons ontvangt. U kan zich uitschrijven voor de e-mails van bepaalde webshops of voor alle e-mails van patisserie De Keyser. U krijgt een e-mail ter bevestiging van uw uitschrijving.

  • Alle communicaties: wenst u geen enkele geadresseerde informatie meer te ontvangen van patisserie De Keyser, dan kan u zich uitschrijven voor de communicaties. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. We garanderen dat uw gegevens   niet meer verwerkt worden om u geadresseerde informatie toe te sturen van bv Reynier.